UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". 

 

Ogłoszenia KOMOPAL OPALENICA

PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIA ZA 2018 ROK

 

Rada Nadzorcza

 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL”        Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych

 

oraz sprawozdania finansowego Spółki

 

za rok obrotowy 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą      w 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25.

 

 

            Od biegłego rewidenta oczekuje się przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z ekspertyzą z przeglądu tego sprawozdania          i ksiąg rachunkowych.

 

Spółka wymaga, aby biegły rewident posiadał niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu i specyfice działalności przedsiębiorstwa komunalnego oraz doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej.

 

 

Oferta musi zawierać w szczególności:

 

  1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz wykazy podmiotów przebadanych       w każdym z ostatnich trzech lat.

   1. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym;

    1. cenę za przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie pisemnej opinii o sprawozdaniu finansowym wraz z ekspertyzą z przeglądu tego sprawozdania i ksiąg rachunkowych, oraz warunki terminu płatności;

     1. wskazanie metod i terminów przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki z zastrzeżeniem, że ich zakończenie oraz przekazanie opinii wraz                    z ekspertyzą nastąpi do dnia 25.03.2019 roku.

      1. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad będzie ocena sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

       1. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy, sporządzanych w formie tzw. listów do zarządu;

        1. projekt umowy o przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego (umowa musi zawierać klauzulę zobowiązującą oferenta do udzielania odpowiedzi na zapytania pracowników Spółki, przekazywanych w postaci korespondencji elektronicznej w terminie 24 godzin – terminowość wykonania powyższej klauzuli obwarowane będzie karą umowną).

         

         

                    Oferty na przeprowadzenie przeglądu należy składać lub przesłać do Spółki w zamkniętej kopercie      z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o.” w terminie od dnia 06.09.2018 do dnia 19.09.2018 do godz. 12.00. Obowiązuje dzień wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

         

         

         

         

         

         

         

        Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

         

         

        zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

         

        PGKiM Komopal Sp. z o.o. informuje , że:

         

        1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy (64-330), przy ul. Stefana Żeromskiego 25, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 7880007681 (dalej jako: „Administrator”),

        2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora,

        3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z przeprowadzeniem procedur związanych realizacją niniejszego postępowania na wybór wykonawcy usługi objętej zamówieniem,

        4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

        5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych.

        6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania        i ograniczenia przetwarzania – zgodnie z przepisami RODO,

        7. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

        8. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,

        9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),

        10. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże w celu udziału w niniejszym postępowaniu i późniejszej realizacji umowy – niezbędne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

         

         

         

        Copyright © 2009-2014 PGKiM KOMOPAL Opalenica.
        All Rights Reserved.