WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY I

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY I

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Pojekt pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach".

Planowana realizacja Projektu w latach: 2010-2012

Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kosztach kwalifikowanych Projektu: 78%

Całkowita wartość projektu wynosi: ponad 9 mln złotych

Pomoc udzielona z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: ok. 6 mln złotych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE  - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI