KOMUNIKATY

Wyniki analizy jakości wody

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2014

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2016

WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY - II PÓŁROCZE 2016

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2017

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2017

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2018

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2018

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2019

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2019

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- I PÓŁROCZE 2020

 WYNIKI ANALIZY JAKOŚCI WODY- II PÓŁROCZE 2020

W zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)