UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                        Obowiązek informacyjny

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

informujemy , że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy (64-330), przy ul. Stefana Żeromskiego 25, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 7880007681 (dalej jako: „Administrator”),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz prowadzoną przez Administratora pozostałą działalnością gospodarczą, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług;
  3. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (dostarczania usług zbiorowego      zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków);
  4. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie celów statystycznych, archiwizacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  5. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym podmiotom (kontrahenci-usługodawcy Administratora) wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub przepisów prawa ( m.in. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, banki, urzędy, sądy, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych np. przetwarzanie danych w celach statystycznych, archiwizacyjnych lub w celu dochodzenia roszczeń,
 6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także –  w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody -  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 10. podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji przez Administratora Państwa wniosków lub zawarcia i realizacji zawartych z Państwem umów dotyczących świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 powyżej – niezbędne (konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku lub brak możliwości zawarcia i realizacji z Państwem umowy dotyczącej świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 powyżej).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

informujemy , że:

 1. Administratorem danych osobowych w postaci Państwa wizerunku, numeru rejestracyjnego pojazdu, zarejestrowanego za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, umiejscowionych w obrębie obiektów spółki KOMOPAL jest:  spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy (64-330), przy ul. Stefana Żeromskiego 25, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 7880007681 (dalej jako: „Administrator”),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób przebywających na terenie obiektów Administratora oraz dokumentacji incydentów mogących stanowić naruszenie prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także w  celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 4. Nagrania z monitoringu mogą zostać udostępniane innym podmiotom i osobom, takim jak:

       - podmiotom współpracującym z Administratorem – na podstawie stosownych umów o                                powierzenie przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za             nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów,

       - pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby                   wykonywać swoje obowiązki;

       - w uzasadnionych przypadkach organom ścigania, na ich wniosek lub innym podmiotom na                      podstawie  przepisów prawa,

 1. Nagrania monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy od momentu ich nagrania. W przypadku,  w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania przechowywane są do czasu zakończenia postępowania.
 2. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z przepisami i uwarunkowaniami RODO. Na wniosek osoby Administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;
 3. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 6. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

Copyright © 2009-2014 PGKiM KOMOPAL Opalenica.
All Rights Reserved.