Zgłaszanie awarii - Komopal Opalenica

Zgłaszanie awarii

Awarie wod.-kan. i dotyczące ciepłownictwa

ZASADY ZGŁASZANIA AWARII WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście (podając miejscowość, miejsce awarii, nazwisko zgłaszającego, nr telefonu).

W dni robocze zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w Dziale Wod-Kan. w godz. od 7.00 do 15.00 ( budynek Stacji Uzdatniania Wody- ul. Stefana Żeromskiego 25 w Opalenicy) pod numerem telefonu 61 4476617 oraz pod numerem kom. 660 461 806 lub 606 995 821.
Po godzinie 15.00 oraz w dni wolne i święta zgłoszenia można dokonać pod numerem kom. 660 461 806, 606 995 821 lub 606 301 899.

ZASADY ZGŁASZANIA AWARII CIEPŁOWNICZEJ

W przypadku wystapienia awarii ciepłowniczej (brak ciepłej wody, ciepła) fakt ten należy zgłosić telefonicznie (podając miejsce awarii, nazwisko zgłaszającego oraz nr telefonu) pod numerem kom. 602 273 827.